ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek 

 

A designlab.designterminal.hu honlap (továbbiakban Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője a Üzleti és Kulturális Tehetséggondozásért Nonprofit Kft. (1053 Budapest, Kálvin tér 3.)  továbbiakban Design Terminál.

 

A Honlap célja, hogy tájékoztassa a közönséget a “Designlab” nevű programról melynek keretében design cégek pályázhatnak (továbbiakban Felhasználó) egy hat hónapos inkubációs programban való részvételre. A pályázatra való jelentkezés a honlapon keresztül elérhető online adatlap kitöltésével érhető el (továbbiakban: jelentkezési anyag). A Honlapra történő látogatással és az azon történő böngészéssel a Felhasználó elfogadja a Honlap műkődésével kapcslatos, alábbiakban részletezett feltételeit.

 

A Design Terminál szerzői joga

 

A Honlap múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan beleértve minden vonatkozó szoftvert bármely formájában, az oldal felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, hang- és videóanyagokat, műalkotásokat, grafikus anyagokat, podcastokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, a honlap minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a Design Terminálhoz köthető anyagot, magát a honlap szolgáltatást, a honlap szolgáltatáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, a honlap felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket (egyenként és összességében “Tartalmakat”)  szerzői jogi oltalom alatt állnak, és a Design Terminál tulajdonai.

 

A honlapot kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott személyes használatra biztosítjuk és a Design Terminál előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható. A Felhasználó beleegyezik, hogy a honlap bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést a honlapon, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket.

 

A Design Terminál a Felhasználóknak nyújt egy korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, visszavonható, nem átruházható felhatalmazást, hogy a Tartalmak egyetlen példányát megtekintse (kivéve a forrás- és objektumkódokat), mely általánosságban nyilvánosan elérhető a honlap szolgáltatáson, feltéve, hogy (i) a Felhasználó megőriz minden védjegyet, szerzői jogi vagy tulajdoni jogi értesítést, amit az eredeti Tartalom vagy a felhasználó által készített bármely másolat tartalmaz, (ii) a Felhasználó nem engedi, segíti vagy felbújtja bármely harmadik személyt (akár haszonszerzési céllal, akár anélkül), hogy lemásolják vagy átalakítsák a honlap bármely szoftverének objektum-kódját, HTML- vagy JavaScript vagy más kódját; hogy az eredeti alapján újraalkossák, visszafejtsék, módosítsák vagy megkíséreljék felfedni a honlap szolgáltatás bármely részének forráskódját; vagy a honlap szolgáltatáson keresztül elérhető bármely olyan szoftverét vagy más termékét vagy folyamatát, és (iii) nem próbál meg semmilyen kódot vagy terméket beilleszteni, hogy manipulálja a Tartalmakat bármilyen módon, ami a felhasználói élmény bárhogyan is befolyásolja.

 

A Felhasználó (és általa más harmadik személy) nem jogosult a Tartalmakat átrendezni, módosítani, kicserélni, nyilvánossággal megosztani, továbbadni, közzétenni, újra közzétenni, terjeszteni, sugározni, terjeszteni, eladni, bérelni, bérbe adni, feltölteni, belőle kereskedelmi célú származékos anyagokat készíteni, vagy másképpen felhasználni. Bármely Tartalom tiltott vagy jogszerűtlen felhasználása szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi eljárást von maga után a vonatkozó jogszabályok szerint.

 

A Design Terminál fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, illetve azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.

 

A Felhasználó szerzői joga

 

A Felhasználó a Honlap használata során jelentkezési anyagot oszt meg a Design Terminállal. Ezen jeentkezési anyag megosztásával  Felhasználó kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható kizárólagos és jogdíjmentes felhasználási engedélyt ad a Design Terminálnak azzal a céllal, hogy a Design Terminál elbírálhassa a jelentkezési anyagot.

 

Felelősség

 

A Szolgáltató nem felel azokért a hibákért, melyek rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkeztek (vis maior), beleértve, de nem kizárólagosan az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 

A Felhasználási Feltétel módosítása

 

A Design Terminál fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal a feltétellel, hogy a módosításról a Honlapon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Honlapon történő böngészéssel a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételek módosítását.

 

Irányadó jog

 

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó.

van még hátra
2016. augusztus 9-ig.

Partnerek

Partnereink segítségével olyan szolgáltatásokat és támogató környezetet kínálunk, amely hozzásegíti inkubált cégeinket, hogy elérjék a globális piacot.